Schilderijen

 

 De Arme (Acryl-collage op papier 50cm x 70cm Unicum Gesigneerd)                                                 ©Eddyana Triwahyu kurniawati

 

Job 29:

12.       Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, 

            en de wees die geen helper had.                                                                                                       

13.       De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij;

            en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen.

16.       Ik was een vader voor de armen,

            en de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik.

Job 31:

6.         Laat Hij mij dan wegen in een zuivere weegschaal,

            en God zal mijn oprechtheid weten.

16.       Als ik de armen iets van hun wens onthouden heb,..

17.       als ik mijn stuk brood alleen gegeten heb,

            zodat de wees daarvan niet gegeten heeft

19.       Als ik iemand heb zien omkomen, omdat hij zonder kleding was,

            en omdat de arme geen bedekking had…

Psalm 41:

2.         Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige;

            in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.

Spreuken 21:

13.       Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme,

            ook hij zal roepen en niet verhoord worden.

 

 De Rijke (Acryl-collage op papier 50 cm x 70 cm Unicum Gesigneerd)                                                ©Eddyana Triwahyu kurniawati

 

Spreuken 19:

17.     Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de HERE;

          Hij zal hem daarvoor belonen.

Lukas 12:

15.       En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede  voor de hebzucht.

            Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

Hebreeën 13:

5.         Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn.  Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft           

            Zelf  gezegd:  Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

 

© Copyright 2008 | Eddyana-Palet.nl